RBR ing

S VAMI OD ROKU 1993

Hlavnou náplňou našej spoločnosti RBR ing sú stavebné a rekonštrukčné práce pozemných a cestných stavieb. Dokážeme zabezpečiť a uviesť do života stavby akéhokoľvek druhu v plnom rozsahu, požadovanej kvalite a v primeranom termíne.

Nosnými činnosťami sú:

Medzi vedľajšie činnosti patria:

Plnenie nárokov jednotlivých investorov realizujeme vďaka odborníkom s dlhoročnou praxou. Združujeme manažérov, technikov a pracovníkov rôznych remeselných odborov so schopnosťou komplexne zvládnuť akúkoľvek zákazku. Pracovníci sú odborne spôsobilí poskytovať všetky služby a informácie potrebné pri príprave stavieb, výstavbe alebo rekonštrukcii objektov.

Disponujeme vlastným kvalitným strojným a vozidlovým parkom, ktorý pravidelne rozširujeme a modernizujeme. Pri realizácii stavieb používame moderné technológie, prispôsobujeme sa najnovším požiadavkám stavebného trhu a kladieme dôraz na vysokú technickú profesionalitu.

rbr stroj

Za 24 rokov našej existencie na Slovenskom trhu sme sa stali stabilnou spoločnosťou, ku ktorej sa investori s dôverou vracajú späť.

Firma vznikla s pôvodným názvom RBR spol. s.r.o. v roku založenia Slovenskej republiky s túžbou priniesť pozitívnu zmenu do stavebného priemyslu v Žilinskom regióne. Začínalo sa “na zelenej lúke” a nebolo to vôbec ľahké. Avšak s každou pribúdajúcou stavbou bola skúsenejšia a dokázala poskytovať služby na vyššej profesionálnej úrovni. Hlavnou činnosťou v tom čase boli pozemné stavby a zatepľovanie budov. Stavebné stroje potrebné k svojej činnosti si zo začiatku prenajímala od väčších firiem.

V rámci zefektívnenia služieb sa v roku 2006 zo spoločnosti odčlenila zložka výroby betónových zmesí a vznikla spoločnosť RBR Betón, s.r.o.

Posledným dôležitým míľnikom spoločnosti bol rok 2017, kedy sme prešli viacerými zmenami ako zmenou názvu spoločnosti, kompletným rebrandingom vrátane nového loga až po presťahovanie sa do nových priestorov.

Za 24 rokov našej existencie na Slovenskom trhu sme sa stali stabilnou spoločnosťou, ku ktorej sa investori s dôverou vracajú späť. Našu komunikáciu a spoluprácu zakladáme na férovom a transparentnom vystupovaní. Od začiatku procesu až po dokončenie stavieb dbáme na spokojnosť klienta. Uvedomujeme si, že budujeme reálne hodnoty pre konkrétnych ľudí na dlhé roky. Túžime, aby naši zákazníci neboli iba spokojní, ale aby sa ku nám radi vracali a ich referencie boli mostom k ďalším získaným zákazkám.

Vďaka jednotnému, pracovitému a usilovnému tímu sme za tie roky vybudovali spoločnosť so zárukou kvality. Staráme sa nielen o klientov, ale aj o našich zamestnancov a externých pracovníkov. Dbáme o ich kvalitu a tiež spokojnosť, aby takto motivovaní, podávali na pracovisku kvalitné výkony.

Žeriav

V súčasnosti náš tím tvorí 28 odborne zdatných zamestnancov. Externe dávame prácu viac ako 70-tim pracovníkom.

Počas realizácie akejkoľvek stavby kladieme dôraz na jej stálosť a dlhoročnú trvácnosť. Je uspokojivé vidieť ľudí v ich bežných dennodenných aktivitách ako samozrejme využívajú priestory stavieb, na ktorých sme sa podieľali.

Nie sme veľká korporácia, čo nám zabezpečuje osobnejší prístup ku zákazníkovi, avšak sme dostatočne skúsení a profesionálni, aby sme dokázali zabezpečiť realizáciu projektov akéhokoľvek druhu a rozsahu.